•                                  
 • Firma ISOL-8 je od počátku spjata se jménem svého zakladatele, Nica Poulsona. Tu založil v roce 2003 poté, co opustil společnost Isotek, kterou zakládal, ale kde nenalezl prostor pro realizaci svých představ o skutečné síťové filtraci nejvyšší kvality. Nick je průkopníkem v použití vícenásobného stupně filtrace k zamezení rušení mezi jednotlivými audio komponenty, komponentů pro eliminací DC rušení, tvůrcem Transmodal filter technology, která zase řeší otázky kolem zemní smyčky a diferenciálního rušení apod. Výrobky a filozofie firmy ISOL-8 výrazně pomáhá vylepšit pohled uživatelů na komponenty pro úpravu napájení, která byla v minulosti nabourána řadou nekvalitních a nefunkčních výrobků. ISOL-8 představuje nový směr v chápání úpravy sítového napájení, tak nezbytně potřebného pro dosažení maximální zvukové (ale i obrazové) kvality u drahých, referenčních audio-video komponentů. Firma ISOL-8 sídlí v Anglii.

 • Celý sortiment je rozčleněn do tří kategorií:

 • Veškeré podrobnosti najdete zde.
          
  Veškeré podrobnosti najdete zde.
    
  Veškeré podrobnosti najdete zde.

 •  
  Základem produkce ISOL-8 a nejpoužívanějšími modely, byly vždy kondicionéry řady MiniSub. Za nejlepší cenu poskytují ve své třídě nejlepší výkon. Tisíce spokojených majitelů MiniSub po celém světě ukázaly, že pro firmu nebude inovace tohoto modelu ničím jednoduchým, naopak bude skutečnou výzvou. Díky pečlivému vývoji se však podařilo zapracovat mnoho inovativních technologií, čímž se nové modely MiniSub Wave a MiniSub Axis posunuly o významný krok vpřed, při zachování stejných cenových relací u obou verzí.


 • ISOL-8 MiniSub Axis se v porovnání s modelem Wave, zabývá rovněž vyhlazením stejnosměrného rušení, generovaného ve zdrojových částech jednotlivých komponentů. ISOL-8 věnuje tomuto jevu velikou pozornost a pro konstrukci této řady využívá stejných, vysoce kvalitních součástek, jako u své nejvyšší série.
   

 • Pro přístroje s nízkým proudovým zatížením má každý výstup samostatný síťový filtr. To je změna oproti původnímu modelu, která zajišťuje snížení efektu křížového zemního rušení, generovaného každým komponentem. Tím se snižuje možnost jejich vzájemného negativního ovlivnění. 
  Pro vyšší zatížení, jaké vyžadují např. koncové stupně, je nyní osazen vícestupňový filtr s nově vyvinutou konstrukcí. Tato technologie dokonale vyčistí rušení a přispěje výraznou měrou k dosažení maximálního a zároveň čistého výkonu zesilovače.
   


  Kompletní informace najdete na stránkách výrobce.   

  Ceník výrobků najdete zde.
       

 •  

 • Testy:

 • SoundRebels   
 • MiniSub Axis   
 • „Po zařazení tohoto filtru do systému, nastal proces homogenizace zvuku, jeho uklidnění a spojení jednotlivých pásem do soudržného, hudebního monolitu, zbaveného veškerého balastu, který vnáší do zvuku spoustu elektrosmetí, deformujícího a maskujícího původní nahrávku. Pokud takhle funguje jeden ze základních modelů firmy, je až strach pomyslet, co by se dělo po zapojení nejvyšších modelů firmy ISOL-8.  
 • Nejdůležitějším zjištěním je fakt, že filtr nevnáší do zvuku žádné ohraničení dynamiky zesilovače ani žádné jiné ohraničení svobody projevu celého systému. To je obvykle Achilovou patou mnoha konstrukcí a Angličané se s těmito problémy vypořádali na výbornou. A to není všechno, zde dostáváme bas dokonce tvrdší a silnější, při zachování ostatních atributů hudební svobody a její otevřenosti. Výsledek testu je tedy pro mě velikým překvapením, takto pozitivní vliv na zvuk jsem nečekal.“ 
 • Kompletní test najdete zde.    
   
 • Hi-Fi i Muzyka   
 • MiniSub Axis 
 • „Miluji takováto překvapení. Po zapojení MiniSub Axis do svého systému, jsem okamžitě nastražil uši, připraven zaregistrovat rozdíly v dynamice, kterých jsem se nejvíce obával. Ano, ty nastaly, ale překvapivě pouze v pozitivním směru. Nyní, po delším užívání filtru jsem přesvědčen, že bez ohledu na to do jaké sestavy jej zapojíte, první čeho si všimnete, bude zlepšení dynamiky. Budete mít dojem, že váš zesilovač má spoustu wattů navíc, že čitelnost basové linky je přímo vzorná, bez jakéhokoli vyostření či umělého „nabubření“ zvuku. Dalším zlepšením, kterého si okamžitě všimnete, je trojrozměrné zobrazení scény. Vše, včetně nejvzdálenějších zvuků, je zobrazeno více hmatatelně a precizně. Scéna je najednou větší a stabilnější.
  Kromě těchto jasných změn – zlepšení dynamiky a stereo obrazu – získáváme ještě něco méně obvyklého, avšak pro poslech hudby stejně důležitého. Je to napůl mystická vlastnost, nad kterou vzdychají majitelé těch nejdražších zdrojů zvuku, a sice tzv. černé pozadí. Což znamená, že jednotlivé zvuky nevisí v blíže nespecifikovaném vzduchoprázdnu, ale vystupují z pozadí, hustého jako smůla stromů. Tím se stávají hmatatelnějšími i pravdivějšími. 
  Když jsem přešel k poslechu hudby klasické, můj entuziasmus k tomuto filtru ještě vzrostl. Detailnost zvuku šla ruku v ruce s jeho plastičností, což je u orchestrálních skladeb obzvlášť žádoucí. Když jsem tedy MiniSub Axis musel vrátit, uvědomil jsem si, že tak krásně přece nehrál filtr ISOL, ale můj vlastní systém, který teprve ukázal, co dokáže, když dostane poctivé, vysoce kalorické palivo.“
           
 • Kompletní test najdete zde.   
   
 • HiFi Philosophy   
 • MiniSub Axis   
 • „Mimo jiné jsem zkoušel tento kondicionér při poslechu z PC, přes sluchátkový zesilovač Questyle a sluchátka Audeze LCD-XC. Již bez filtru je tato kombinace dokonalá, přesto byly rozdíly ve zvuku naprosto zásadní. S filtrem se najednou objevil zcela „jiný svět“, jako bych si nasadil 3D brýle. Holografie zvuku byla přímo imponující, nejlepší jakou jsem kdy slyšel. Velmi dobře se projevil ISOL-8 rovněž jako partner plazmového televizoru, kde došlo k markantnímu zlepšení nasycení barev. Mám však také jednu nepříjemnou zkušenost, a to se zapojením lampového předzesilovače do nízko proudového výstupu tohoto filtru. Proto všechny varuji, aby lampové předzesilovače zapojovali do výstupů vysoko proudových. Jinak oceňuji všechny přínosy – jako je ochrana přístrojů, mnohá vylepšení zvuku, jako je lepší čitelnost detailů, lepší nasycení barev, lepší zobrazení poslechové scény i její holografie. MiniSub Axis disponuje také dostatkem přípojných míst, sám rozpozná správnost připojení, je rozumně vyceněn a je vyroben v Anglii.“  
 • Kompletní test najdete zde.
   
 • StereoLife   
 • MiniSub Wave   
 • „Výsledky našeho testování, jsou velmi pozitivní. Po zapojení MiniSub Wave do systému, se zvuk stal ve všech směrech kulturnějším a více uspořádaným. Lepší organizace zvuku byla slyšitelná hlavně ve výškách, které zněly průzračněji a současně méně agresívně. Filtr dokázal lépe rozlišovat mezi jednotlivými nahrávkami a dodával hudbě svěžest, především v náročných pasážích, které předtím trpěly „nepořádkem“ na scéně. Takže celkový charakter zvuku se nemění, pouze se znatelně zlepšuje úroveň jeho vyrafinovanosti. To je pro audiofily, kteří dlouze ladí komponenty k sobě podle svých preferencí, důležité zjištění. Nebylo by tedy žádoucí, aby zapojení filtru do systému tuto jejich snahu zcela rozvrátilo. Tady však stojí před námi stále náš známý, vymazlený systém s tím, že teď hraje znatelně lépe – více konkrétně, čitelně a realisticky. Zkušení posluchači ví, že suma několika takovýchto kroků, dokáže ve výsledku vytvořit něco opravdu výjimečného.“  
 • Kompletní test najdete zde.
   

 • Pohled do našeho studia: