Adam Szubert z P.A .Labs je jedním z těch, kteří se domnívají, že úspěch budování audiosystému začíná a končí u přívodu čistého napětí. I když tento přístup má stále více stoupenců, najdete zde o to méně seriózních výrobců. Navíc to málo, které zbývá, se většinou po prvním komerčním úspěchu uchýlí k nesmyslným marketingovým povídačkám nebo nasadí na své výrobky nesmyslné ceny.  
Proto je mi milou povinností představit vám společnost, která je veskrze slušná a seriózní.


                                                                                            Vítejte u GigaWatt!                                                            Audiodrom 10/2009 


Značka GigaWatt vznikla v roce 2007 a konstruktéři si hned na počátku vytyčili nelehký úkol. Jejich produkty musí poskytovat maximální, ničím neohraničenou proudovou výdajnost, účinnou ochranu proti rušení i ochranu přepěťovou a především výrazné zlepšení pro fungování napájených přístrojů. Proto bylo při konstrukci použito několik inovativních technologií, které přinesly ve svém výsledku mnoho unikátních vlastností připojených přístrojů, v podobě zlepšení rozlišení a dynamiky napájených audio komponentů, a také zlepšení kvality a rozlišení obrazu u video zařízení.

Prvním přístrojem GigaWatt uvedeným na trh, byl síťový kondicionér PC-3. Následovaly levnější verze PC-1 a PC-2, logickým pokračováním pak byl vývoj filtrační lišty PF-2 a její levnější verze PF-1. Vrcholem snažení se však stala až High-End výstava Audio Show Warszawa 2008, kde byl slavnostně představen referenční kondicionér PC-4, určený pro napájení těch nejdražších High-End systémů.
 


V roce 2010 nastal ve firmě zásadní zlom v konstrukci kondicionérů. Bylo ustoupeno od použití oddělovacích transformátorů, které byly nahrazeny tzv. vícestupňovými, nezávislými pasívními filtry. Ty napájejí odděleně digitální přístroje, analogové přístroje a vysoko odběrová zařízení. Každá z těchto 3 samostatných větví obsahuje filtr RLC, za tlumení rušení pak odpovídají speciální filtrační kondenzátory o nízké indukčnosti. Každý z filtrů je letován stříbrem na masívním plošném spoji s vodivými cestami o mimořádném průřezu. Každý z těchto autonomních filtrů je napájen třemi masívními distribučními lištami o průřezu 30mm2 každá, vyrobených z jednolitých kusů mědi o vysoké čistotě. Práci každého z filtrů podporuje dvojitý obvod buferu s kompenzacemi nové generace. To umožňuje zvětšit proudovou výdajnost kondicionéru při nelineárním zatížení - např. u koncových zesilovačů, a předcházet tak rozdílům mezi výkonem na vstupu a výstupu. Naopak zde nenajdeme klasické zabezpečující elementy jako termické pojistky a další všeobecně užívané součástky, které jsou při užití pro audio diskvalifikující. Způsobují, společně s použitím velmi malých průřezů v dalších součástech, tzv. „dušení“ dodávaného výkonu připojeným přístrojům. Tím však výrobky Gigawatt rozhodně netrpí.
       
                                             
Prvním produktem této nové série EVO, byl kondicionér PC-2EVO, který se okamžitě stal nejprodávanějším modelem z nabídky firmy a překonal i do té doby nejvyšší model PC-4. Konstruktéři okamžitě začali pracovat na ještě vyrafinovanějším modelu. Pro každou z filtrovaných větví použili novou architekturu filtrů. Nově opracované plošné spoje jsou nyní ještě silnější, s dvojnásobným obsahem mědi a signálové cesty jsou značně širší a navíc postříbřené. To vše přineslo značné zvýšení energetické výdajnosti jednotlivých obvodů a snížení jejich pracovní teploty. Přepěťovou ochranu zde zabezpečuje blok osazený plazmovými jiskřiči, rychlými waristory a filtrem nové generace. Rovněž použitá kabeláž ze silných vodičů typu Litz, vyrobená z postříbřené bezkyslíkaté mědi izolované teflonem PTFE, je kvalitnější než v PC-2EVO. Takto vylepšený model, nazvaný PC-3EVO, pak byl s velikým úspěchem představen na výstavě High-End v Mnichově 2011.

           


Logickým vyústěním veškerého snažení konstruktérů firmy pak byla konstrukce top-modelu nové generace, kondicionéru PC-4EVO, v němž byly veškeré dříve získané poznatky dotaženy k naprosté dokonalosti. Např. stříbrné cesty na deskách plošných spojů jsou zde silné 550 mikrometrů, v části RFI filtrace jsou použity nízko-indukční metalizované, polyesterové kondenzátory, tyče distribuující proud v prvním filtračním stupni jsou ještě masívnější a dokonce postříbřené, celé zařízení se spouští a současně je chráněno proti přepětí hydraulicko-magnetickým spínačem Carling, který je v USA vyráběn pouze pro zakázky Gigawatt. Adam Szubert je jedním z prvních, kteří rozpoznali dynamické devastující účinky, jaké má na hudební signál proudová limitace. Takže jako zásuvka na vstupu PC-4EVO není použit klasický IEC konektor, který stěží zvládne zátěž 16A, ale profesionální PowerCon zámek od firmy Neutrik, s dvojnásobnou kapacitou a až 70A rezervou pro špičkový signál.


   

Obvody PC-4EVO obsahují rovněž vysokokapacitní články kompenzačního bufferu, který dokáže krátkodobě vyrovnávat nelinearitu připojené zátěže. To vše umožňuje bezproblémový provoz i proudově hladových, koncových zesilovačů. Model PC-4EVO byl slavnostně představen v roce 2012.
V současné době je již na trhu třetí generace modelu PC-4, a sice model PC-4 EVO DCB. Jedná se tedy o nejdokonalejší pasívní kondicionér PC-4EVO s přídavným aktívním obvodem, kterým je filtr DCB Offset Blocker - obvod eliminující stejnosměrnou složku napětí v elektrické síti.Všechny výrobky firmy Gigawatt vynikají dokonalým zpracováním a znatelným zvukovým přínosem. Kromě síťových kondicionérů vyrábí Gigawatt rovněž skvělé síťové lišty, napájecí kabely a příslušenství.


Další podrobnosti najdete na stránkách výrobce zde.   

Ceny najdete na stánkách dovozce zde.  

Český popis modelu PC-4EVO najdete zde.

Český popis modelu PC-3SE EVO najdete zde


Odkazy na testy:

PC-4EVO DCB (2015) zde   

PC-4EVO zde    
 
PC-4EVO zde   

PC-4EVO zde   

PC-3 SE EVO zde    

PC-3EVO zde    

PC-3EVO zde   

PC-2EVO zde  

PC-4 zde  

PF-2 zde   


Videa:

PC-3EVO zde

PC-3EVO zde   

PC-4EVO zde  

 
Pohled do našeho studia